Kiến nghị tiếp tục giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đến hết hợp đồng

Hiệp hội Bất động sản TPHCM vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho khách hàng đã ký hợp đồng vay gói 30.000 tỷ đồng trước ngày 31/3/2016 và đã được giải ngân dang dở được tiếp tục giải ngân đến hết hợp đồng, kể cả các trường hợp nhận nhà sau ngày 31/12/2016.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung quy định về cho vay hỗ trợ đã cho phép tiếp tục giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đến hết ngày 31/12/2016.

Theo đó, ngân hàng đã có phương án xử lý các khoản giải ngân theo thỏa thuận lãi suất cao giữa ngân hàng và người tiêu dùng trong thời gian từ ngày 1/6/2016 – 31/7/2016 trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi với mức lãi suất lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở. Đồng thời, cũng theo Thông tư này, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 2 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.

Trên thực tế sẽ có nhiều trường hợp khách hàng nhận nhà sau thời điểm 31/12/2016 sẽ không được tiếp tục hưởng lãi suất vay ưu đãi
Trên thực tế sẽ có nhiều trường hợp khách hàng nhận nhà sau thời điểm 31/12/2016 sẽ không được tiếp tục hưởng lãi suất vay ưu đãi

Đây là Thông tư rất được người tiêu dùng và các ngân hàng thương mại quan tâm, chờ đợi. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), Thông tư trên vẫn còn một số điểm chưa thỏa đáng. Cụ thể, thời hạn giải ngân tối đa đến hết ngày 31/12/2016 và sau thời điểm ngân hàng kết thúc giải ngân từ nguồn tái cấp vốn, ngân hàng tiếp tục giải ngân cho khách hàng đối với số tiền chưa giải ngân hết theo hợp đồng tín dụng đã ký bằng nguồn vốn của ngân hàng trên cơ sở lãi suất cho vay thỏa thuận và chính sách khách hàng của từng ngân hàng.

“Quy định trên chưa thỏa đáng vì trên thực tế sẽ có nhiều trường hợp khách hàng nhận nhà sau thời điểm 31/12/2016 sẽ không được tiếp tục hưởng lãi suất vay ưu đãi (NHNN đã quyết định áp dụng lãi suất cho vay 5%/năm trong năm 2016) mà khách hàng phải vay khoản tiền còn lại trong hợp đồng với lãi suất vay thỏa thuận theo chính sách cho vay của từng ngân hàng. Nhiều khách hàng không đủ điều kiện và khả năng tài chính sẽ không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng mua nhà, chưa nói có thể bị phạt vi phạm hợp đồng, hoặc phải sang nhượng lại cho người khác, trở lại trắng tay”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nói.

Chính vì vậy, HoREA đề nghị NHNN cho cá nhân, hộ gia đình đã ký hợp đồng vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng trước ngày 31/3/2016 và đã được giải ngân dang dở được tiếp tục giải ngân đến hết hợp đồng, kể cả các trường hợp nhận nhà sau ngày 31/12/2016.

Đối với lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, NHNN đã công bố lãi suất gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng là 5%/năm áp dụng cho năm 2016, có nghĩa là người mua nhà ở thương mại và cả người mua nhà ở xã hội đều phải chịu lãi suất này. HoREA cho rằng, quy định lãi suất 5%/năm đối với người mua nhà ở thương mại rất là thỏa đáng, nhưng đối với người mua nhà ở xã hội theo gói tín dụng ưu đãi thì chưa thật thỏa đáng.

Do đó, HoREA đề nghị NHNN ban hành quyết định về lãi suất cho vay nhà ở xã hội cũng là 4,8%/năm áp dụng đến hết ngày 31/12/2016 cho các trường hợp mua nhà ở xã hội trong gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng để bảo đảm sự thống nhất của pháp luật.

Ngoài ra, HoREA cũng kiến nghị NHNN chấp thuận cho giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại đã chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội mà chủ đầu tư dự án đó đang xây dựng dở dang và đã bán cho khách hàng mà người mua nhà đã ký hợp đồng vay gói 30.000 tỷ đồng trước ngày 31/3/2016, để hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành công trình bàn giao nhà cho khách hàng.


Tin liên quan:

 Tháng Chín 4, 2016
 Tháng Sáu 7, 2016